Félagiđ Ţórkatla vill upplýsa um mikilvćg atriđi sem seljendur ţurfa ađ huga ađ áđur en ađ undirritun kaupsamnings kemur. Polish.

 • Fréttir
 • 16. apríl 2024

Fasteignafélagið Þórkatla ehf. hefur hafið kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík í samræmi lög nr. 16/2024. 
Félagið vill upplýsa um mikilvæg atriði sem seljendur þurfa að huga að áður en að undirritun 
kaupsamnings kemur. 

Yfirtaka húsnæðislána og áhvílandi veð 

 • Hafi seljandi óskað þess í umsóknarferlinu mun félagið yfirtaka húsnæðislán er hvíla á eigninni. 
 • Önnur lán, s.s. tryggingarbréf, handhafabréf, lánsveð eða önnur lán með veði í eigninni þarf seljandi að leysa af eigninni fyrir undirritun kaupsamnings. Það er gert annars vegar með því að greiða viðkomandi lán upp eða láta færa þau af eigninni í samráði við þá lánastofnun sem við á. 
 • Fasteignafélagið Þórkatla mun staðfesta stöðu húsnæðislána hjá viðkomandi lánastofnun. 

Fjöleignarhús og yfirlýsing húsfélags 

 • Samkvæmt 25. gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús skal seljandi, áður en kaupsamningur er gerður, upplýsa kaupanda um stöðu húsfélags. Hugtakið fjölleignarhús á við um hefðbundið fjölbýlishús, en einnig raðhús, parhús og aðrar eignir þar sem eru tvær íbúðir eða fleiri í húsinu. Í öllum þessum tillfellum þarf að liggja fyrir yfirlýsing húsfélags um viðkomandi eign. Ef um er að ræða aðkeypta þjónustu hjá eignaumsjónarfélagi er hægt að nálgast slíka yfirlýsingu hjá því fyrirtæki. Í öðrum tilfellum fyllir gjaldkeri eða formaður húsfélagsins út yfirlýsinguna og undirritar hana. 
 • Sé ekki starfandi húsfélag fyrir eignina lýsir seljandi því yfir að ekki sé starfrækt formlegt húsfélag um eignina í kaupsamningi og að seljandi sé ekki í skuld við sameigendur og ekki séu fyrirhugaðar eða samþykktar framkvæmdir vegna sameignar. 
 • Eyðublað þar sem hægt er að fylla inn upplýsingar um starfsemi húsfélags og stöðu íbúðar verður aðgengilegt fljótlega á vefnum island.is. Gjaldkeri eða formaður húsfélagsins þarf að staðfesta upplýsingarnar með rafrænni undirritun. 

Frágangur á rafrænum kaupsamningi 
Vert er að ítreka að kaup Fasteignafélagsins Þórkötlu á íbúðarhúsnæði í Grindavík er frjáls valkostur 
að uppfylltum þeim skilyrðum sem lögin um kaupin áskilja. 
Félagið vinnur nú að yfirferð umsókna og undirbúningi að kaupum eigna, en framkvæmd kaupanna 
verður með eftirfarandi hætti:

 • Komi í ljós við yfirferð umsókna að gögn vantar eða áhvílandi veð hindri kaupin munu fulltrúar Þórkötlu senda tölvupóst með ábendingum um það sem hindrar afgreiðslu kaupanna. 
 • Í þeim tilvikum sem umsóknin fellur innan gildissviðs laganna og ekkert hindrar framkvæmd kaupanna tekur stjórn félagsins kaupin fyrir til samþykktar. 
 • Samþykki félagið kaupin, er seljenda send tilkynning þess efnis í tölvupóst og að búast megi við beiðni um rafræna undirskrift kaupsamnings á næstunni.
 •  Í kjölfar tilkynningar um samþykki umsóknar verður seljanda sendur rafrænn kaupsamningur og beiðni um rafræna undirritun. 
 • Seljandi hefur nægan tíma til að fara yfir samninginn og bera hann undir aðila á sínum vegum. 
 • Samningurinn og beiðni um rafræna undirritun lifir í kerfinu í allt að 30 daga. Dugi sá tími seljanda ekki verður beiðnin send til hans að nýju.
 • Sé seljandi sáttur við samninginn undirritar hann og aðrir meðeigendur fasteignarinnar samninginn með rafrænum skilríkjum. Þegar seljandi hefur undirritað kaupsamninginn munu fulltrúar Fasteignafélagsins Þórkötlu einnig undirrita samninginn. 
 • Eftir undirritun seljenda og kaupenda er kaupsamningurinn sendur til rafrænnar þinglýsingar, en hún gerist innan tveggja virkra daga frá undirritun beggja aðila. 
 • Að aflokinni þinglýsingu fá bæði kaupandi og seljandi sent afrit af þinglýstum kaupssamningi. Hafi seljandi athugasemdir við kaupsamninginn er bent á að koma athugasemdum á framfæri á umsóknarsvæði Þórkötlu á island.is með kennitölu seljenda og fastanúmeri viðkomandi eignar.

Greiðsla kaupverðs 
Samkvæmt lögum um kaupin er kaupverðið í flestum tlfellum 95% af brunabótarmai á kaupdegi.
Greiðsla kaupverð er tvískipt: 

 • 95% kaupverðs verður greitt innan 5 virkra daga frá þinglýsingu kaupsamnings. 
 • 5% kaupverðs, verður greitt við afsal, þ.e. allt að einum mánuði eftir afhendingu eignar. 

Afhending eignarinnar verður 1 til 3 mánuðum eftir kaupsamning, en nánari upplýsingar um 
fyrirkomulag og framkvæmd afhendingar verða kynntar síðar. Þrátt fyrir nokkur sérkenni lúta kaup 
félagsins á íbúðarhúsnæði í Grindavík í öllum meginatriðum sömu reglum og gilda í hefðbundnum 
fasteignaviðskiptum. 


Forgangsréttindi, leiga og umgengni 

 • Vert er að ítreka rétt seljenda á kauprétt, forkaupsrétt og forleigurétti á hinni seldu eign. Réttur þessi hefur engin áhrif á úrvinnsluhraða umsókna, er seljenda að kostnaðarlaus og hefur engin áhrif á kaupverð eignarinnar. Hafi seljandi ekki óskað eftir þessum réttindum í umsóknarferlinu, er hægt að bæta þeim við umsóknina með því að senda skilaboð þess efnis inni á umsóknarsvæði Þórkötlu á island.is. 
 • Félagið vinnur að útfærslu á fyrirkomulagi og gjaldskrá fyrir leigu á hinu selda húsnæði. Stefnt er að því að kynna útfærslu og gjaldskrá fyrir leigu eigi síðar en um næstu mánaðarmót, en aĬending fyrstu eignanna til Þórkötlu verður um miðjan maí. 
 • Þá áformar félagið að gera einskonar umönnunarsamning við þá seljendur sem þess óska, en skv. honum gæti seljandi komið að viðhaldi og umhirðu eignarinnar á meðan óvissa ríkir um framtíð bæjarfélagsins. 

 

Polish 

Drogi wnioskodawco. 
Agencja nieruchomości Þórkatla ehf. rozpoczęła zakup nieruchomości mieszkalnych w Grindavíku 
zgodnie z ustawą nr. 16.2024. Agencja pragnie poinformować Cię o ważnych kwestiach, które 
sprzedawcy muszą wziąć pod uwagę przed podpisaniem umowy kupna.
Przejmowanie hipotek i hipotek pod zastaw


● Jeśli sprzedawca zażądał tego w trakcie procesu aplikacyjnego, firma przejmie hipotekę na 
nieruchomości. Inne pożyczki, np. poręczenia, obligacje na okaziciela, hipoteki lub inne 
pożyczki pod zabezpieczenie na nieruchomości muszą zostać wykupione przez 
sprzedającego z nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży. Odbywa się to z 
jednej strony poprzez spłatę odpowiedniego kredytu lub przeniesienie go z nieruchomości w 
porozumieniu z odpowiednią instytucją kredytową.


● Agencja nieruchomości Þórkatla potwierdzi status kredytów mieszkaniowych w 
odpowiedniej instytucji kredytowej.


Domy Wielorodzinne i oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowych
● Zgodnie z art. 25 ustawy nr. 26/1994 o budynkach wielorodzinnych, sprzedający ma 
obowiązek poinformować kupującego o statusie spółdzielni mieszkaniowej przed zawarciem 
umowy kupna. Pod pojęciem domu wielorodzinnego rozumie się tradycyjny blok, ale także 
kamienice, domy bliźniacze i inne nieruchomości, w których w budynku znajdują się dwa lub 
więcej mieszkań. We wszystkich tych przypadkach musi być dostępne oświadczenie 
spółdzielni mieszkaniowej dotyczące danej nieruchomości. Jeżeli jest to usługa zakupiona od 
firmy zarządzającej nieruchomością, takie oświadczenie można uzyskać od tej firmy. W 
pozostałych przypadkach oświadczenie podpisuje skarbnik lub prezes spółdzielni 
mieszkaniowej.


● W przypadku braku aktywnej spółdzielni mieszkaniowej dla nieruchomości, sprzedający 
oświadcza, że w umowie sprzedaży nie działa formalnie spółdzielnia mieszkaniowa działająca 
na rzecz nieruchomości oraz że sprzedający nie ma długów wobec współwłaścicieli oraz że 
nie są planowane ani zatwierdzone remonty ze względu na współwłasność.
● Już wkrótce na stronie internetowej isis.is dostępny będzie formularz, w którym można 
będzie wpisać informacje dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowej oraz statusu 
mieszkania. Skarbnik lub prezes spółdzielni mieszkaniowej musi potwierdzić informację 
podpisem elektronicznym.


Zakończenie elektronicznej umowy zakupu
Warto przypomnieć, że zakup nieruchomości mieszkalnej w Grindavíku przez Agencje Þórkátla jest 
wyborem właściciela, pod warunkiem spełnienia określonych warunków w odniesieniu do ustawy o 
zakupie nieruchomości.
Agencja obecnie pracuje nad rozpatrywaniem wniosków i przygotowaniem do zakupu aktywów, a zakup 
nieruchomości zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
● Jeżeli podczas rozpatrywania wniosków okaże się, że brak dokumentów lub zabezpieczenie 
uniemożliwiają zakup, przedstawiciele Þórkátla prześlą e-mail z informacjami o tym co hamuje
realizację zakupu.
● W przypadkach, gdy wniosek mieści się w zakresie przewidzianym przez prawo i nic nie stoi na 
przeszkodzie dokonaniu zakupu, zarząd agencji wyraża zgodę na zakup.
● Jeśli firma zatwierdzi zakup, sprzedawca otrzyma wiadomość e-mail z tą informacją i w 
najbliższej przyszłości można spodziewać się prośby o elektroniczny podpis umowy kupna.
● Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku do sprzedawcy zostanie wysłana 
elektroniczna umowa sprzedaży oraz prośba o złożenie podpisu elektronicznego.
● Sprzedający ma wystarczającą swobodę, aby zapoznać się z umową i przedstawić ją stronom we 
własnym imieniu. Umowa oraz prośba o podpis elektroniczny pozostają w systemie do 30 dni. 
Jeśli to nie wystarczy sprzedającemu, prośba zostanie do niego wysłana ponownie.
● Jeżeli sprzedający wyrazi zgodę na umowę, on oraz pozostali współwłaściciele nieruchomości 
podpisują umowę za pomocą identyfikatorów elektronicznych.
● Kiedy sprzedawca podpisze umowę kupna, przedstawiciele agencji nieruchomości Þórkátla 
również ją podpiszą.
● Po podpisaniu umowy przez sprzedającego i kupującego umowa kupna zostaje wysłana drogą 
rejestracji elektronicznej, jednak następuje to w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania 
umowy przez obie strony.
● Po zakończeniu aktu notarialnego zarówno kupujący, jak i sprzedający otrzymują kopię 
notarialnie poświadczonej umowy kupna.
Jeżeli sprzedający ma uwagi do umowy kupna, zaleca się przedstawienie uwag na stronie składania 
wniosków do agencji nieruchomości Þórkátla przez witrynę Island.is wpisując tam kennitala 
sprzedającego oraz numer nieruchomości. 
Zapłata ceny zakupu
Zgodnie z prawem zakupu cena zakupu wynosi w większości przypadków 95% kwoty odszkodowania 
przeciwpożarowego w dniu zakupu. Zapłata ceny zakupu podzielona jest na dwie części:
● 95% ceny zakupu zostanie zapłacone w ciągu 5 dni roboczych od zarejestrowania umowy kupna.
● 5% ceny zakupu zostanie zapłacone po przekazaniu, tj. do jednego miesiąca po oddaniu 
nieruchomości.


Przekazanie nieruchomości nastąpi w terminie od 1 do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kupna, ale 
więcej informacji na temat organizacji i realizacji zostanie przedstawionych w późniejszym terminie. 
Pomimo kilku osobliwości zakup przez spółkę nieruchomości mieszkalnej w Grindavíku zasadniczo 
podlega tym samym zasadom, które obowiązują w przypadku tradycyjnych transakcji na rynku 
nieruchomości.


Zarządzanie priorytetami, wynajem i dostęp
● Warto powtórzyć przysługujące sprzedającemu prawo zakupu, prawo przedsprzedaży i prawo 
przednajmu sprzedawanej nieruchomości. System ten nie ma wpływu na szybkość 
rozpatrywania wniosków, jest bezpłatny dla sprzedającego i nie ma wpływu na cenę zakupu 
nieruchomości. Jeśli sprzedawca nie poprosił o te pozwolenia w trakcie procesu składania 
wniosku, można je dodać do wniosku, wysyłając odpowiednią wiadomość w obszarze aplikacji 
Þórkatla na stronie internetowej island.is.
● Agencja pracuje nad układem i taryfą wynajmu sprzedanych lokali. Celem jest przedstawienie 
informacji i cennika wynajmu nie później niż do końca przyszłego miesiąca, ale pierwsze 
nieruchomości do agencji Þórkatla zostaną przekazane w połowie maja.
● Agencja planuje także zawrzeć swego rodzaju umowę opiekuńczą z tymi sprzedawcami, którzy 
sobie tego życzą, gdzie sprzedający mógłby zająć się utrzymaniem i opieką nad nieruchomością 
w sytuacji niepewności co do przyszłości gminy.

 

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR FRÉTTIR

Fréttir / 21. júní 2024

Sumarhátíđ Leikskólans Lautar

Fréttir / 18. júní 2024

Ţjónustuteymi Grindavíkur

Fréttir / 31. maí 2024

Fjölskyldutónleikar Sjóarans síkáta

Fréttir / 17. maí 2024

Fréttabréfiđ Grindvíkingur