Félagsleg heimaţjónusta og dagdvöl

  • Miđgarđur
  • 30. júní 2021

Félagsleg heimaþjónusta 

Þeir sem ekki geta séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu geta sótt um félagslega heimaþjónustu. Þjónustan miðast við einstaklingsbundið mat á þjónustþörf. Þjónustan getur verið fólgin í aðstoð við heimilishald, persónulegan og félagslegan stuðning.  Megin markmið félagslegrar heimaþjónustu er að styðja fólk til sjálfsbjargar, efla sjálfstraust þess og sjálfsvirðingu og rjúfa félagslega einangrun. Aldraðir og öryrkjar eiga kost á félagslegri heimaþjónustu. Þörfin fyrir aðstoð er metin í hverju tilviki fyrir sig. Umsóknareyðublað sem sendist til  Deildarstjóri öldrunarþjónustu

Hádegismatur 

Er alla virka dag í Víðihlíð að Austuvegi 5 efri hæð. Matseðillinn er hér  hægramegin á síðunni.  Æskilegt er að pantað sé fyrir vikuna á fimmtudögum  (í vikunni á undan).  Panta matinn hér eða í síma 426-8014

Dagþjálfun eldri borgara 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra er dagþjónusta eldri borgara ætluð fólki sem býr á eigin heimili en þarf á stuðningi að halda til að geta búið þar sem lengst. Hlutverk dagdvalar er að bjóða þjónustuþegum félagslegan stuðning, tómstundariðju,eftirlit með heilsufari, þjálfun, fræðslu, ráðgjöf og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Fylgst er með andlegri og líkamlegri líðan þjónustuþegans, næringu og félagslegri þátttöku, m.a komu í dagdvölina. Í Grindavík  er dagþjónustan í Miðgarði sem er með aðsetur í Víðihlíð við Austurveg 5 í Grindavík. Fólk getur nýtt sér þjónustuna allt frá einum upp í fimm daga vikunnar. Þjónustuþegi greiðir daggjald sem ákvarðað er í reglugerð ár hvert en innifalið í gjaldinu er aksturþjónusta milli dagdvalar og heimilis, ásamt fullu fæði.  Sótt er um hér og sendist til Deildarstjóri öldrunarþjónustu

 

Pomoc społeczna oraz opieka dzienna

Pomoc społeczna

Osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie zająć się domem oraz opieką osobistą mogą ubiegać się o opiekę społeczną. Usługa opiera się na indywidualnym zapotrzebowaniu na usługę. Usługa może obejmować pomoc w utrzymaniu domu oraz osobiste i społeczne wsparcie. Głównym celem opieki społecznej jest wspieranie osób w samodzielności, wzmacnianie ich pewności siebie, budowanie ich poczucia własnej wartości oraz przełamywanie izolacji spolecznej. Osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usług pomocy
społecznej. Potrzebę pomocy ocenia się indywidualnie dla każdego przypadku.

Formularz zgłoszeniowy wysyłany do dyrektora oddziału opieki nad osobami starszymi.

Umsóknareyðublað sem sendist til Deildarstjóri öldrunarþjónustu

Lunch

Lunch serwowany jest w dni powszednie w Víðihlíð na ulicy Austuvegur 5 na pierwszym piętrze. Menu mozna znaleźć tu hér po prawej stronie. Wymagane jest zamówienie menu tygodniowego w czwartki (tydzień przed) Zamów jedzenie tu lub pod numerem telefonu.

Opieka dzienna nad osobami starszymi

Zgodnie z prawem o kwestiach osób starszych opieka dzienna dla osób starszych przeznaczona jest osobom, które mieszkają we własnym domu oraz potrzebują wsparcia, aby móc w nim mieszkać jak najdłużej. Rolą opieki dziennej jest oferowanie usługobiorcom wsparcia społecznego, zajęc rekreacyjnych, monitorowanie stanu zdrowia, szkołeń, doradztw oraz pomocy w czynnościach dnia codziennego. Monitorowane są stan zdrowia fizycznego i psychocznego usługobiorcy, odżywianie oraz uczestnictwo w życiu społecznym m.in. opieka dzienna. W Grindaviku opieka dzienna znajduje się w Miðgarður, który znajduje się w Víðihlíð na ulicy Austurveg 5 w Grindviku. Z usługi można korzystać od jednego do pięciu dni w tygodniu. Co roku usługobiorca płaci opłatę dzienną określoną w rozporządzeniu, a opłata obejmuje usługę transportową pomiędzy opieką dzienną a miejscem zamieszkania, wraz z pełnym wyżywieniem.

Wniosek znajduje się tu hér i wysyłany jest do Deildarstjóri öldrunarþjónustu

Social home service and day care 

Social home service

Those who can not take care of household and personal care without help can apply for social care services. The service is based on individual assessment of the need for service. The service can include help with household, personal and social support. The main goal of social home services is to support people to become more self- sufficient, strengthen their self- confidence and self-esteem and break social isolation. Seniors and people with disabilities have access to social home services. The need for a service is calculated individually for each case. Application form sent to stefania@grindavik.is 

Lunch

Every working day in a building of Víðihlíð at Austuvegi street 5 upper floor.Menu is available here hér on a right site of a page. It is desirable to order a week before on Thursday, Here is possible to order a menu here: valgerduro@grindavik.is or by telephone number 426-8014

Day care for senior citizens

According to law of the Affair of the senior citizens, day care of senior citizanes is intended for people who live in their own homes but need a help in order to be able to live there as long as possible. The role of day care is to offer their users social support, leisure activities, health monitoring, training, education, counseling and assistance of daily living. The mental and physical well-being of a client, nutrition and participation in social life are monitored, including arrival at the daycare. The day care in Grindavík is based in Miðgarð, which is in a building of Víðihlíð, on a Austurveg 5 street in Grindavík. People are allowed to use the service from one day up to five days a week.

The service recipient pays a daily fee according to regulations each year and the fee includes transport service between day care and home and food. It is possible to apply here and send to stefania@grindavik.is 

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR