Málefni fatlađs fólks

  • Grindavíkurbćr
  • 29. júní 2021

Málefni fatlaðs fólks hjá Grindavíkurbæ tilheyra félagsþjónustu- og fræðslusviði. Þjónustan er veitt samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndarlaga. 

Ferđaţjónusta fatlađra

Stuðningsfjölskyldur

Hlutverk stuðningsfjölskyldu snýr meðal annars að því að taka fatlað barn í sína umsjá í skamman tíma með það að markmiði að létta álagi á fjölskyldur barna með sérþarfir. Yfirleitt er um er að ræða 2-3 sólarhringa í mánuði. 
Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru verktakagreiðslur og flokkast eftir umönnunarþörf barns og fötlun.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna árið 2020
•    Umönnunarflokkur 1 – 22.000 kr. pr. sólarhring.
•    Umönnunarflokkur 2 – 18.000 kr. pr. sólarhring.
•    Umönnunarflokkur 3 – 14.000 kr. pr. sólarhring. 
Allar nánari upplýsingar veitir Hlín Sigurþórsdóttir forstöðuþroskaþjálfi í síma 426-9909 eða á netfanginu hlin.s@grindavik.is

Stuðningsþjónusta

Liðveisla
Markmið almennrar liðveislu er að veita persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar einkum að því að rjúfa félagslega einangrun hins fatlaða einstaklings. Hlutverk liðveitanda er mjög fjölbreytt og snýr meðal annars að því að virkja viðkomandi í athöfnum daglegs lífs og veita honum aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. Liðveitandi aðstoðar viðkomandi að setja sér markmið sem snýr m.a. að því að rjúfa félagslega einangrun, auka virkni og þjálfun með það að leiðarljósi að viðkomandi verði sýnilegur í samfélaginu á sínum eigin forsendum.

Reglur um liðveislu.

Ferðaþjónusta fatlaðra
Markmið ferðaþjónustu fatlaðra sé að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki kleift að stunda atvinnu og nám og njóta tómstunda. Jafnframt skulu fatlaðir eiga rétt á ferðaþjónustu á vegum sveitarfélaga vegna aksturs á ýmsar þjónustustofnanir og vegna annarrar sértækrar þjónustu sem veitt er fötluðum sérstaklega.

Umsókn um þjónustu:

Umsókn um þjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni

Umsókn um þjónustu fyrir fatlað fólk 18 ára og eldri

Umsókn um búsetu samkvæmt reglugerð.

Íbúðakjarninn – Túngötu 15-17
Íbúðakjarninn er staðsettur að Túngötu 15-17 og er skilgreindur sem 4 íbúðir fyrir fólk með fötlun og tvær félagslegar leiguíbúðir. Íbúafjöldi í húsinu og eftirspurn eftir þjónustu er breytilegur á hverjum tíma. Á Túngötunni er rekin sólarhringsþjónusta undir stjórn þroskaþjálfa.

Nánar upplýsingar veitir Hlín Sigurþórsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi í síma 426-9909 eða á hlin.s@grindavik.is 

 Kwestie osób z niepełnosprawnościami

Kwestie osób z niepełnosprawnościami w Grindaviku zaliczają się do działu opieki społecznej oraz edukacji. Usługa świadczona jest zgodnie z ustawą o świadczeniach usług dla osób z niepełnosprawnościami wymagających długotrwałego wsparcia, ustawą o gminnych usługach socjalnych oraz ustawą o ochronie praw dzieci.

Usługa transportu dla osób z niepełnosprawnościami

Wspierające rodziny

Rolą rodziny wsparcia jest między innymi krótkotrwała opieka nad dzieckiem z niepelnosprawnościami w celu odciążenia rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zazwyczaj mowa jest o 2-3 dniach w miesiącu. Opłaty za rodzinę wsparcia są płatnościami wykonawców i dzielą się w załeżności od potrzeb dziecka oraz jego niepełnosprawności.

Opłaty za wsparcie rodzinne:

  •  Kategoria opieki nr1 – 22 000 kr za dzień
  •  Kategoria opieki nr2 – 18 000 kr za dzień
  • Kategoria opieki nr3 – 14 000 kr za dzień

Wszelkich dalszych informacji udziela Hlín Sigurþórsdóttir, glówny terapeuta rozwojowy pod numerem telefonu 426-9909 lub poprzez adres e-mail hlin.s@grindavik.is.

 

 Usługi wsparcia

 Asysta

Celem ogólnej asysty jest zapewnienie osobistego wsparcia oraz pomocy, która ma na celu przełamanie izolacji spolecznej osób z niepełnosprawnościami. Rola usługodawcy jest bardzo zróżnicowana i obejmuje między innymi mobilizowanie osoby do czynności życia codziennego oraz zapewnienie mu pomocy w korzystaniu z kultury oraz życia społecznego. Usługodawca pomaga również tej osobie w ustaleniu celów, które obejmują między innymi przełamanie izolacji społecznej, zwiększenie aktywności oraz pomoc w uwidocznieniu osoby w społeczeństwie na jego własnych warunkach.

 Zasady wsparcia publicznego

Usługa transportowa dla osób z niepełnosprawnościami

Celem usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami jest umożliwienie osobom, które nie są w stanie korzystać z transportu publicznego, nie mogą korzystać z nauki, nie mogą podjąc zatrudnienia oraz cieszyć się z wolnego czasu. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do usługi transportowej w obrębie gminy ze względu na dojazd do różnych instytucji usługowych oraz ze względu na inne specjalne usługi, z których korzystają osoby z nepełnosprawnościami.

Wnioski o usługi:

Umsókn um þjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni

Umsókn um þjónustu fyrir fatlað fólk 18 ára og eldri

Umsókn um búsetu samkvæmt reglugerð.

Íbúðakjarninn – Túngatu 15-17 Íbúðakjarninn znajduje się na ulicy Túngata i składa się z czterech mieszkań poświęconych osobom z niepełnosprawnościami oraz dwóch mieszkań socjalnych na wynajem. Suma mieszkańców oraz zapotrzebowanie są zmienne w zależności od czasu. Na ulicy Túngata prowadzona jest również całodobowy serwis pod opieką terapeutów rozwojowych. Więcej informacji udziela Hlín Sigurþórsdóttir, główny terapeuta rozwojowy pod numerem telefony 426-9909 lub pod adresem e-mail hlin.s@grindavik.is.

 

Disability issues

The issues of disabled people in Grindavík belong to social services and education department. The service is provided in accordance with rules of services for people with disabilities with long-term support needs, rules of social services and child welfare.

Transport service for disabled

Support families

The role of support families is, among the other things, to take care of a disabled child for a short period of time with the aim of relieving the families of children with special needs. It is usually 2-3 days in a month. Payments for a support families are contractor payments and are classified as child´s need for care and it´s disability.

Payment for support family for 2020

  • Care category 1 – 22.000 kr. per day.
  • Care category 2 – 18.000 kr. per day.
  • Care category 3 – 14.000 kr. per day.

More information provides Hlín Sigurþórsdóttir forstöðuþroskaþjálfi on a phone number 426-9909 or e-mail address hlin.s@grindavik.is

Support services

Assistance

The goal of general assistance is to provide personal support and help which aims in particular to break the social isolation of people with disabilities. The role of the mentor is many-sided and includes, among the other things, mobilizing the person in a daily life activities and providing him/her with assistance in enjoying culture and social life.
The mentor assists as well with setting a goal that include breaking social isolation, increasing activity and helping with making a person visible in society on his own rules.

Rules about assistance

Transportation for people with disabilities

The aim of transport for people with disabilities is to enable those who are unable to use public transport to pursue work, study and to enjoy leisure activities, In addiction people with disabilities should have a right to transportation provided by municipalities for driving to various institutions and for other special services that are provided for people with disabilities. 

Umsókn um þjónustu/ Application form for service:

Application for services for disabled children and teenagers

 Application for services for disabled 18 years old and older 

Application for a residence according to regulations

Túngata 15-17

Íbúðakjarninn is located on Túngata street 15-17 and is defined as 4 apartments for people with disabilities and two social rental apartments. Amount of people living in the house and the demand for services is variable each time. On a Túngata id provided all day long service, under the direction of developmental therapists. More information provides Hlín Sigurþórsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi , phone number 426-9909 or by e-mail hlin.s@grindavik.is


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR